MONIDŁA I FOTOSTANDY
Monidła i fotościanki

Oferujemy najtańsze na rynku monidła i fotostandy z dowolną ilością otworów na głowę. Różne rozmiary i kształty. monidła reklamowe
Sprawdź ofertę

Szanowni Klienci, w związku z ciągłymi podwyżkami cen materiałów i komponentów ceny na stronie mogą być nieaktualne,
prosimy o potwierdzanie ich z naszymi handlowcami telefonicznie lub mailowo.

ceny netto
kontakt plreklama

Interesuje Cię inny wymiar? kształt? Dzwoń lub pisz! Na pewno rozwiążemy problem!

Zasady współpracy


1. Postanowienia ogólne
Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy MABIT Studia Realizacji Reklamowych a Klientem korzystającym z serwisu internetowego www.plreklama.pl zwanego dalej plreklama.pl.

Zamówienia w plreklama.pl mogą składać Klienci, którzy:
– Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

MABIT Studia Realizacji Reklamowych zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

2. Realizacja zamówień
Terminy realizacji zamówień opisane na stronie plreklama.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
Termin realizacji zlecenia liczy się od daty złożenia zlecenia. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza zleceniobiorcy pliki niezbędne do wykonania usługi, zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z ich treści i formy, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez klienta.
Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta.
Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do MABIT Studia Realizacji Reklamowych jest chroniona przed dostępem osób trzecich.
Wysyłka produktów realizowana jest przez pocztę lub firmę spedycyjną. przez firmę spedycyjną to 4 dni. Koszt przesyłek zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma MABIT Studia Realizacji Reklamowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

3. Ceny i Platności
Ceny opublikowane w cenniku na stronie plreklama.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%.

4. Reklamacje
Prace w formie pliku elektronicznego wykorzystywane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. MABIT Studia Realizacji Reklamowych nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy, cyfrowy, czy solwentowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy produktu bez znamion użytkowania.

W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez MABIT Studia Realizacji Reklamowych reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik MABIT Studia Realizacji Reklamowych poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie MABIT Studia Realizacji Reklamowych. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.